Trang chủ  /  Tin tức  /  Tin sản phẩm  /  Kharma Exquisite Midi 2.1-S đã được The Absolute Sound trao giải Sản phẩm của năm.